Digitālā nozīmīte

  • Home
  • /
  • Digitālā nozīmīte

OPEN BADGES

Displaying 41 - 50 of 50
Badge

Stratēģijas attīstītājs

Stratēģijas attīstītājs demonstrē spēju pielāgot projektu noteiktai situācijai un tās ietekmi uz organizācijas darbu un izvērtēt, kā arī izmantot noteiktas stratēģijas sadarbībā ar noteiktiem sadarbības partneriem

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Grupas vadītājs

Grupas vadītājs parade spēju koordinēt un motive indivīdu grupu, uzticot viņiem konkrētus uzdevumus, saskaņā ar grupas dalībnieku kompetencēm, kā arī spēj saskatīt izaicinājumus un atrisināt konfliktus, kas radusies starp kmandā iesaistītajiem

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Jaunatnes apmaiņu projektu vadītājs

Jaunatnes apmaiņu projektu vadītājs parāda spējas īstenot un izvērtēt visas plānotās aktivitātes, kā arī spēj izplatīt informāciju un izmantot projektā iegūtos rezultātus turpmākam darbam

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Jaunatnes apmaiņu veicinātājs

Jaunatnes apmaiņu veicinātājs parāda spēju motive jauniešu grupu piedalīties visas jaunatnes apmiņas projekta fazes, monitorē jauno cilvēku pieredzi un vada starpkultūru mācīšanās pieredzi un procesus

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

MetaBadge

Brīvprātīgo projektu eksperts

Brīvprātīgo projektu virsnozīmīte nosaka kompetenci īstenot brīvprātīgo vadību ar mērķi nodrosināt atbilstošu atbalstu brīvprātīgajiem viņu apmācības procesā. Kā arī, demonstrē spēju veiksmīgi sadarboties ar citiem sadarbības partneriem gan vietējā, gan...

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

MetaBadge

Starpkultūru moderators

Starpkultūru moderatora virznozīmīte nosaka kompetenci un spēju iejūtīgi un atbilstoši rīkoties starpkultūras komunikācijas jomā un nosaka atpazīt veidus kā kultūras iezīmes definē individuālās iespējas, vērtējumus un darbības noteiktās situācijās un...

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

MetaBadge

Angļu valodas profesionālis

Angļu valodas profesionālis (virsnozīmīte) nosaka kompetenci un spējas saprast, iztekt un interpretēt konceptus, domas, sajūtas, faktus un viedokļus angļu valodā dažādos sociālajos un kultūras kontekstos

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

MetaBadge

Eiropas lietu speciālists

Eiropas lietu speciālista virsnozīmīte nosaka kompetenci un spēju aktīvi piedalīties Eiropiešu demokrātiskajā procesā, izplatīt Eiropas Savienības vērtības un izmantot ES pilsoņu tiesības un pienākumus ES līmenī. Nosaka izpratni par ES stratēģijām un spējām...

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

MetaBadge

Projektu vadītajs - virsnozīmīte

Projektu vadītāja virsnozīmīte nosaka kompetenci vadīt projekta plānošanu, organizēšanu un ieviešanu un uzņemties atbildibu par sava darba ietekmi uz social vidi. Kā arī, apstiprina nozīmes saņēmēja spēju labi vadīt savu laiku un cilvēkus

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

MetaBadge

Jaunatnes apmaiņu guru - virsnozīmīte

Jaunatnes apmaiņu guru virsnozīmīte ietver komeptenci un spējas izstrādāt, ieviest un izplatīt īslaicīgus izglītības mobilitātes projektus, nodrošinot jauniešu iesaistīšanu visās projekta fāzēs

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Lapas