Digitālā nozīmīte

  • Home
  • /
  • Digitālā nozīmīte

OPEN BADGES

Displaying 21 - 40 of 50
Badge

Padomdevējs jautājumos par ekoloģiju

Padomdevējs jautājumos par ekoloģiju demonstrē atbilstošas zināšanas par vides un ekoloģijas jautājumiem un spēj sniegt padomus citiem par par videi draudzīgas attieksmes un uzvedības veidošanu

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Atbildīgas ekonomikas entuziasts

Atbildīgas ekonomikas entuziasts demonstrē pamatzināšanas par privatās publiskās partnerības pamatprincipiem vietējā un Eiropas Savienības un spēju jauniešiem izprast ekonomsikos procesus, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Mediju trenneris

Mediju trenneris demosntrē pamatzināsanas par mediju lomu jauniešu dzīvē un spēj palīdzēt jauniešiem atbildīgi izmantot mediju radīto saturu atbildīgi

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Žurnālistikas entuziasts

Žurnālistikas entuziasts demonstrē spēju izmantot digitālos medijus, iesaistīties ziņu izmanstošanā un mediju satura pielāgošanā pievienojot savu informāciju, komentārus vai redzējumu

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Digitālās jomas eksperts

Digitālās jomas eksperts demonstrē spēju pielāgoties nemitīgi mainīgajām Informācijas tehnoloģijas pārmaiņam un multimediju sektora attīstībai un parade spēju izmantot dažādus multimediālus instrumentus mācīšanās un apmācību procesos

neformālās mācīšanās  By Zemgale

MetaBadge

Komunikācijas burvis

Komunikācijas tēmas meta nozīme nosaka spēju jeb kompetenci saprast, paust un interpretēt faktus un konceptus dzimtajā valodā dažādos sociālos un kultūras apstākļos

neformālās mācīšanās  By Zemgale

MetaBadge

Grupu un individuālais trenneris

DIGITĀLĀ METANOZĪME nosaka nēsātāja kompetences veidot, koordinēt un ieviest augstas kvalitātes neformālās izglītības aktivitātes saskaņā ar apmācamo vajadzībām. Tas vienlaikus ietver arī spēju strādāt ar heteroseksistiskām jauniešu grupām, vienlaikus vadot...

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Brīvprātīgo projektu koordinators

Brīvprātīgo projektu koordinators parade spēju veikt brīvprātīgā darba projektu administrativās prasības, kā arī spēj īstenot, ieviest un uzraudzīt visu brīvprātīgā vadības ciklu, sadarbība ar visiem iesaistītajiem cilvēkiem

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Brīvprātīgo vadītājs

Brīvprātīgo vadītājs demonstrē spēju nodrošināt nepārtrauktu personīgo atbalstu jauniem brīvprātīgajiem emocionālā, sociālā un kultūras jomā visa brīvprātīgā darba laika posmā

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Brīvprātīgo kompetenču padomdevējs

Brīvprātīgo kompetenču padomdevējs parāda spēju nodrošināt brīvprātīgos ar iespēju definēt sava darba mērķus un uzdevumus, formulēt sava darba mācīšanās procesu un apzināties savas kompetences

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Kultūras identitātes eksperts

Kultūras identitātes eksperts demonstrē izpratni par dažādu kultūras saikņu ietekmi uz identitāti un spēju deksnstuēt sterotipus un popularizēt kultūras atsķirību iespējas

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Starpkultūru komunikators

Starpkultūru komunikators demonstrē spēju izprast dažādas kultūras atšķirības, tajā skaitā savu kultūru un izmantot šīs zināšanas veiksmīgai sadarbībai ar cilvēkiem no citām kultūrām

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Labas angļu valodas zināšanas

Labas angļu valodas zināšanas tiek apliecinātas prasmes skaidru un saprotami komunicēt angļu valodā dažādos sociālos un kultūras kontekstos

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Angļu valodas profesionālis

Angļu valodas profesionālis demosntrē spēju interpretēt un veidot tekstus angļu valodā un vadīt adminsitratīvos uzdevumus un procedūras projektu planošanas un ieviešanas procesā

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Jaunatnes politikas konsultants

Jaunatnes politikas konsultants demonstrē skaidru izpratni par to, kā tiek veidota un ieviesta jaunatnes politika, izmantojot līdzdalības instrumentus , lai ietekmētu politikas veidošanas procesu

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

ES fondu eksperts

ES fondu eksperts demonstrē zināšanas par dažādiem ES fondiem un programmām, kas ie pieejami jaunatnes sekotram kā arī viņam piemīt prasmes, kas nepieciešamas, lai izveidotu projekta pieteikumu

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

ES vēstnieks

ES vēstnieks demonstrē izpratni par ES pamatvērtībām un stratēģijām un spēj popularizēt to mērķus un uzdevumus

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Aktīvs ES pilsonis

Aktīvs ES pilsonis demonstrē izpratni par galvenajām ES institūcijām spēju piedalīties demokrātiskos procesos un uzlabot pilsonisko līdzdalību ES līmenī

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Projektu plānotājs

Projektu plānotājs demosntrē spēju izveidot atbilstošu plānu, lai noteiktu projekta mērķus, noteiktu projektā nepieciešamo darba apjomu un izveidot veicamo darbu sarakstu. Ietver arī spēju iesaistīt atbilstošus sadarbības partnerus

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Badge

Projektu ieviešanas eksperts

Projektu ieviešanas eksperts demonstrē spēju īstenot projekta ieviešanu , saskaņa ar projektā noteiktām aktivitātēm, koordinēt resursus un radīt projektā paredzētos rezultātus noteiktā laika plānā

Jauniešu mobilitāti  By Zemgale

Lapas