Brīvprātīgo projektu eksperts

Brīvprātīgo projektu eksperts

ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Brīvprātīgo projektu eksperts

Brīvprātīgo projektu eksperts
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Brīvprātīgo projektu eksperts

Brīvprātīgo projektu virsnozīmīte nosaka kompetenci īstenot brīvprātīgo vadību ar mērķi nodrosināt atbilstošu atbalstu brīvprātīgajiem viņu apmācības procesā. Kā arī, demonstrē spēju veiksmīgi sadarboties ar citiem sadarbības partneriem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, ieviešot effektīvu projektu ideju izplatīšanas plānu

 

Brīvprātīgo projektu koordinators

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Brīvprātīgo projektu koordinators

Brīvprātīgo projektu koordinators
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Brīvprātīgo projektu koordinators
Brīvprātīgo projektu koordinators parade spēju veikt brīvprātīgā darba projektu administrativās prasības, kā arī spēj īstenot, ieviest un uzraudzīt visu brīvprātīgā vadības ciklu, sadarbība ar visiem iesaistītajiem cilvēkiem  
Mācību mērķi
 • Pārzin Erasmus+, Eiropas brīvprātīgo kustības, Eiropas Solidaritātes Korpusa programmas
 • Pārzin starptautiskās brīvprātīgā darba programmas
 • Pārzina konkrētās tendences brīvprātīgo darba jomā
 • Pārzin brīvprātīgo darba vadības ciklu
 
 • Spēj izstrādāt brīvprātigo darba aprakstus atbilstoši organizācijas mērķiem
 • Spēj pieņemt atbilstošus brīvprātīgos konkrētām pozīcijām
 • Spēj identificēt un samazināt iespējamos riskus brīvprātīgo darbā
 • Spēj nodrošināt adminsitratīvo atbalstu un veidot atbalstošu sadarbības tīklu brīvprātīgajiem darbiniekiem
 • Spēj koordinēt brīvprātīgo darba uzdevumus un citus iesaistītos cilvēkus
 • Spēj izstrādāt izvērtēšanas veidlapas un sagatavot ziņojumus
 
 • Ir atvērts savā domāšanā
 • Spēj izturēties neitrāli un iekļaujot citus savā darbā
 • Uztver atšķirīgo kā mācīšanās iespēju
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Brīvprātīgo vadītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Brīvprātīgo vadītājs

Brīvprātīgo vadītājs
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Brīvprātīgo vadītājs
Brīvprātīgo vadītājs demonstrē spēju nodrošināt nepārtrauktu personīgo atbalstu jauniem brīvprātīgajiem emocionālā, sociālā un kultūras jomā visa brīvprātīgā darba laika posmā 
Mācību mērķi
 • Pārzin Erasmus+, Eiropas brīvprātīgo kustības, Eiropas Solidaritātes Korpusa programmas
 • Pārzin starptautiskās brīvprātīgā darba programmas
 • Pārzina konkrētās tendences brīvprātīgo darba jomā

 

 
 • Spēj palīdzēt brīvprātīgajiem integrēties un likt viņiem justies gaidītiem uzņemošajā organizācijā
 • Spēj nodrošināt social un emocionālo atbalstu un iedrošināt brīvprātīgos sniegt atgriezenisko saiti par viņu uzņemšanas kvalitāti konkrētajā organizācijā
 • Spēj risināt konfliktus starp brīvprātīgo un uzņemošo organizāciju un nodrošināt risinājumus izaicinājumiem
 • Spēj palīdzēt brīvprātīgajam darbiniekam integrēties vieetējās kopienas vide un kultūras dzīvē
 • Spējnovērtēt brīvprātīgā centienus un atzīt tos publiski
 
 • Ir atvēŗts un sasniefzams, kad nepieciešams
 • Novērtē brīvprātīgā darbinieka veikumu
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Brīvprātīgo kompetenču padomdevējs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Brīvprātīgo kompetenču padomdevējs

Brīvprātīgo kompetenču padomdevējs
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Brīvprātīgo kompetenču padomdevējs
Brīvprātīgo kompetenču padomdevējs parāda spēju nodrošināt brīvprātīgos ar iespēju definēt sava darba mērķus un uzdevumus, formulēt sava darba mācīšanās procesu un apzināties savas kompetences 
Mācību mērķi
 • Pārzin Erasmus+, Eiropas brīvprātīgo kustības, Eiropas Solidaritātes Korpusa programmas
 • Pārzina konkrētās tendences brīvprātīgo darba jomā
 • Pārzina neformālās izglītības metodes
 • Pārzina dažādu prasmju nozīmīgumu darba tirgū
 • Pārzin “youth pass”, Eiropass un citas zināšanu un kompetenču atpazīšanas programmas
 
 • Spēj nodrošināt pārskatu par sagaidīto no brīvprātīgo darbinieku puses un apzināt viņu atbildības un pienākumus
 • Spēj definēt apmācību stratēģiju katram brīvprātīgajam atsevišķi, atbilstoši viņu lomai un uzdevumiem organizācijā
 • Spēj nodrošināt brīvprātīgos darbiniekus ar iespējām definēt savus mēŗķus un nodrošināt brīvprātīgos ar iespēju sniegt atgriezenisko saisti par viņu mācīšanās procesu
 • Spēj vadīt un sniegt padomus brīvprātīgajiem par viņu darba kvalitāti un viņu attīstību noteiktu kompetenču jomās
 • Spēj atbalstīst brīvprātīgos viņu kompetenču pārnesē uz citām jomām
 
 • Parāda novērošanas un analītiskās prasmesShowing an analytical and observant Attieksme
 • Ir atvēŗts un sasniedzams
 • Ir atvērts(-a) pārmaiņām un jaunām iespējām
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze