Kultūras identitātes eksperts

Kultūras identitātes eksperts

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Kultūras identitātes eksperts

Kultūras identitātes eksperts
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Kultūras identitātes eksperts
Kultūras identitātes eksperts demonstrē izpratni par dažādu kultūras saikņu ietekmi uz identitāti un spēju deksnstuēt sterotipus un popularizēt kultūras atsķirību iespējas 
Mācību mērķi


·       

Izprot dažādu kultūru , vērtību, ticību ietekmes un kultūru daudzveidību un identitāti un universialitāti


·       

Izprto saikni starp kultūras un cilvēktiesību konceptiem


·       

Pārzin apmācības un interkulturālisma tendences

 


·       

Spēj izskaidrot un izglītot par kultūru dažādības nozīmīgumu


·       

Spēj izprast un skaidrot kā veidojas ar kultūru saistītā izpratne, vērtējums un darbības


·       

Spēja dekonstruēt stereotipisku attieksmi

 

 
 • Izrāda cieņu, domājot salīdzinoši, bez nosodījuma attiecībā uz kultūras atšķirībām
 • Spēj būt atvērts konstruktīvai kritikai un izaicinošām idejām

 • Spēj būt zinātkārs, saredzot mācīšanos kā iespēju
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze