Starpkultūru moderators

Starpkultūru moderators

ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Starpkultūru moderators

Starpkultūru moderators
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Starpkultūru moderators

Starpkultūru moderatora virznozīmīte nosaka kompetenci un spēju iejūtīgi un atbilstoši rīkoties starpkultūras komunikācijas jomā un nosaka atpazīt veidus kā kultūras iezīmes definē individuālās iespējas, vērtējumus un darbības noteiktās situācijās un kontkestos

 

Kultūras identitātes eksperts

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Kultūras identitātes eksperts

Kultūras identitātes eksperts
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Kultūras identitātes eksperts
Kultūras identitātes eksperts demonstrē izpratni par dažādu kultūras saikņu ietekmi uz identitāti un spēju deksnstuēt sterotipus un popularizēt kultūras atsķirību iespējas 
Mācību mērķi


·       

Izprot dažādu kultūru , vērtību, ticību ietekmes un kultūru daudzveidību un identitāti un universialitāti


·       

Izprto saikni starp kultūras un cilvēktiesību konceptiem


·       

Pārzin apmācības un interkulturālisma tendences

 


·       

Spēj izskaidrot un izglītot par kultūru dažādības nozīmīgumu


·       

Spēj izprast un skaidrot kā veidojas ar kultūru saistītā izpratne, vērtējums un darbības


·       

Spēja dekonstruēt stereotipisku attieksmi

 

 
 • Izrāda cieņu, domājot salīdzinoši, bez nosodījuma attiecībā uz kultūras atšķirībām
 • Spēj būt atvērts konstruktīvai kritikai un izaicinošām idejām

 • Spēj būt zinātkārs, saredzot mācīšanos kā iespēju
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Starpkultūru komunikators

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Starpkultūru komunikators

Starpkultūru komunikators
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Starpkultūru komunikators
Starpkultūru komunikators demonstrē spēju izprast dažādas kultūras atšķirības, tajā skaitā savu kultūru un izmantot šīs zināšanas veiksmīgai sadarbībai ar cilvēkiem no citām kultūrām 
Mācību mērķi


·       

Izprot sociāllingvistisko dažādībbu


·       

Izprot globalizācijas un kultūru izmaiņu procesus


·       

Izprot stereotipu ietkmi

 


·       

Spēj pielāgoties citai kultūrvidei


·       

Pauž sirsnību attiecībā uz citām kultūrām


·       

Spēj pielāgoties citiem komunikācijas veidiem un attieksmēm

 

 
 • Izrāda cieņu, domā salīdzinoši, bez nosodījuma par citu kultūru pazīmēm un atšķirībām
 • Spēj būt atvērts konstruktīvai kritikai un izacina pieņemt jaunas idejas
 • Spēj būt zinātkārs, saredzot dažādību kā mācīšanās un attīstības iespēju
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze