Angļu valodas profesionālis

Angļu valodas profesionālis

ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Angļu valodas profesionālis

Angļu valodas profesionālis
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Angļu valodas profesionālis

Angļu valodas profesionālis (virsnozīmīte) nosaka kompetenci un spējas saprast, iztekt un interpretēt konceptus, domas, sajūtas, faktus un viedokļus angļu valodā dažādos sociālajos un kultūras kontekstos

 

Labas angļu valodas zināšanas

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Labas angļu valodas zināšanas

Labas angļu valodas zināšanas
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Labas angļu valodas zināšanas
Labas angļu valodas zināšanas tiek apliecinātas prasmes skaidru un saprotami komunicēt angļu valodā dažādos sociālos un kultūras kontekstos 
Mācību mērķi
 • Pāzin komunikācijas pamatelementus (komponentes, tipus un modeļus)
 • Pārzin izmaiņu iespējamību un neparedzamību komunikāciju procesos
 • Pārzin efektīvas komunikācijas barjeras
 
 • Spēj veidot vienkāršu, skaidru un saprotamu vēstījumu un spēj izmantot atbilstošu sarunvalodas līmeni saziņā ar citiem
 • Spēj nodrošinārt atbilstošas atbildes neskaidrās situācijās 
 • Spēj izmantot citus piemērus un argumentus, kad cita persona nespēj izprast uzdoto uzdevumu
 • Spēj formulēt skaidrus pretargumentus debatēs / grupu darbā/ dialogā ar citiem

 

 
 • Izrāda interesi par sacīto un iesaistās komunikācijā
 • Aktīvs klausītājs
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Angļu valodas profesionālis

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Angļu valodas profesionālis

Angļu valodas profesionālis
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Angļu valodas profesionālis
Angļu valodas profesionālis demosntrē spēju interpretēt un veidot tekstus angļu valodā un vadīt adminsitratīvos uzdevumus un procedūras projektu planošanas un ieviešanas procesā 
Mācību mērķi


·       

Pārzin teksta formas un struktūras


·       

Pārzin Eiropas Savienības projektu terminoloģiju angļu valodā

 
 • Spēj saprast plašu spektru tekstus angļu valodā par abstraktām tēmām un iegūt būtiskāko informāciju
 • Spēj veikt kopsavikumus ar informāciju no dažādiem avotiem
 • Spējstrukturēt sarežģītas idejas saprotamā tekstā angļu valodā
 • Spēj aizpildīt oficiālās pieteikumu formas
 • Spēj izstrādāt projekta uzmetumu, izmantojot atbilstošu projektu terminoloģiju

 

 
 • Izrāda detalizētu interesi
 • Ir korekts un precīzs
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze