Kopienas mediators

Kopienas mediators

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Kopienas mediators

Kopienas mediators
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Kopienas mediators
Kopienas mediators demonstrē izpratni par dažādu vietējo un Eiropas Savienības ietvaros esošu pilsoņu kopienām un spēj parādīt prasmes veidot sadarbību starp šīm kopienām 
Mācību mērķi
 • Pārzina veidus, kādos attīstās personiskā, vietējā, minoritāšu un vairākuma nacionālās identitātes aspekti kā arī kā veidojās Eiropas un globalā identitāte
 • Izprot grupas dinamikas veidošnāš aspketus

 

 
 • Spēj konstruktīvi komunicēt dažādās situācijās
 • Spēj izteikt dažādus pamatotus viedokļus
 • Spēj veikt pārrunas veidojot sapratni un uzticību starp partneriem
 • Atpazīst, spēj deksnstruēt  stereotipus un aizpspriedumus

 

 
 • Izrāda vēlmi sadarboties, pārliecību un integritāti
 • Iejūtīgs attiecība uz dažādām vēŗtības sitēmām  kopienā, tajā skaitā etniskajām un reliģiskajām grupām
 • Respektē un izmanto praksē  demokrātiskās vērtibas
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze