Komunikācijas eksperts

Komunikācijas eksperts

By Zemgale
ieslēgts Jūnijs 5, 2018

Komunikācijas eksperts

Komunikācijas eksperts
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Komunikācijas eksperts
Komunikācijas eksperts apliecina spēju brīvi un skaidri komunicēt dzimtajā valodā dažādos sociālajos un kultūras kontekstos 
Mācību mērķi
 • Zināšanas par komunikācijas modeļiem un veidiem
 • Izpratne par komunikācijas procesa mainīgumu un iespējamām negaidītajām situācijām komunikācijas procesā
 • Efektīvas komunikācijas barjeru apzināšanās

 

 
 • Spēj izveidot īsu, kodolīgu un vienkāršu ziņu, kas ir skaidra un saprotama
 • Spēj sniegt atbilstošas atbildes neskaidrās situācijās
 • Spēj sniegt citus piemērus un argumentus brīžos, kas cita persona grupā nesaprot jautājuma vai uzdevuma būtību
 • Spēj formulēt skaidras un argumentētas debates / grupu darbā vai dialogā
 
 • Intereses izrādīšana par dzirdēto un patiesa iesaistīšanās komunikācijas procesā
 • Aktīva klausīšanās
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovēŗtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze