Jauniešu aktīvists

Jauniešu aktīvists

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Jauniešu aktīvists

Jauniešu aktīvists
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Jauniešu aktīvists
Jauniešu aktīvists demonstrē spēju iedrošināt jauniešus aizstāvēt savas tiesības un veikt interešu aizstāvību jaunatnes politikas jomā vietējā, nacionālā un ES līmenī 
Mācību mērķi
 • Zināšanas par cilvēktiesību konvencijām starptautiskā un nacionālā līmenī
 • Zināšanas par organizācijām, kas darbojas cilvēktiesību jomā
 • Zināšanas par juridiskajiem ietvariem  ar īpašu uzsvaru uz jauniešu tiesībām
 
 • Spēj iesaistīt jauniešus līdzdalības procesos
 • Spēja iedvesmot jauniešus iestāties par savām tiesībām, kā arī veicināt viņu intereses un spējas:
 • Spēja veidot aktivitātes jauniešu tiesību atbalstam
 
 • Izrāda līdzdalīgu attieksmi
 • Parāda teicamu entuziasmu
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze