Jaunatnes darba mediators

Jaunatnes darba mediators

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Jaunatnes darba mediators

Jaunatnes darba mediators
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Jaunatnes darba mediators
Jaunatnes darba mediators demonstrē spēju iesaistīt ģimeni vai citus nozīmīgus, atbalstošus cilvēkus sadarbības veidošanai jauniešu atbalstam un nodrošināt konsultācijas par institucionālo atbalsta sistēmu jauniešiem un juridiskajos jautājumos 
Mācību mērķi
 • Pārzina un orientējās sociālā darba konceptos un pieejās
 • Pārzina informāciju par institūcijām un organizācijām, kas strādā ar ģimenēm
 
 • Spēj risināt un attiekties pret ģimenes izaaicinājumiem ar cieņu un iejūtību, spēj respektēt konfidencialitātes aspektus un ierobežojumus, kas saistāš ar jaunieša/ jaunatnes darbinieku  attiecībām;
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja pielāgoties dažādiem kontekstiem
 • Spēja izveidot labas attiecības ar dažādiem sadarbības partneriem un nodrošināt uzticamu attbalstu ģimenēm dažādās problem situācijās
 • Konsultāciju sniegšanas prasmes saistībā ar institucionālo infrastruktūru jauniešiem un jauniešu organizācijām
 
 • Spēj respektēt citus un ir ar atvēŗtu domāšanu
 • Izrāda spēcīgu saikni ar jauniešiem un viņu ģimenēm , saprotot faktorus, kas ietekmē vinu dzīves
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze