Iekļaušanas stratēģis

Iekļaušanas stratēģis

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Iekļaušanas stratēģis

Iekļaušanas stratēģis
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Iekļaušanas stratēģis
Iekļaušanas stratēģis demonstrē spēju atpazīt dažādas individuālās vajadzības un ieviest iekļaujošas stratēģijas , lai iekļautu dažādu social slāņu pārstāvjus un , tādejādi ļaujot un palīdzot viņiem sasniegt viņu potenciālu 
Mācību mērķi
 • Zina par ANO konvenciju par cilvekiem ar īpašām vajadzībām
 • Pārzina metodes iekļaujošai izglītības jomā
 
 • Spēj atpazīt jebkura dalībnieka īpašās vajdzības
 • Spēj nodrošināt neuzbāzīgu atbalstu un sekošanu līdzi cilvēkiem ar ierobežotām iespējām
 • Spēj veiksmīgi iesaistīties un pārvarēt situācijas, kurās nepieciešams risināt atstumšanu
 
 • Izrāda cieņu dažādībai
 • Cieņa pret visiem indivīdiem, pret viņu vājajām un stiprajām pusēm un īpašībām
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze