Demokrātijas eksperts

Demokrātijas eksperts

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Demokrātijas eksperts

Demokrātijas eksperts
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Demokrātijas eksperts
Demokrātijas eksperts demosntrē izpratni par politiskās vadības sistēmu un spēju izmantot sabiedrības līdzdalības instrumentus 
Mācību mērķi


·       

Izprot valsts iekārtas  struktūru uzbūvi un pārzina sistēmas un juridiskos aspektus dažādām valsts politiskajām sistēmām


·       

Pārzina dažādus sabiedriskās līdzdalības  dalībniekus (biedrības, nodibinājumi, sociālie partneri, arodbiedrības u.c.)


·       

Pārzina starptautiskās un globāalās saistības

 

 


·       

Spēja aktīvi iesaistīties politikas plānošanas, ieviešanas un izvērtēšanas ciklā


·       

Spēja vadīt konfliktu risināšanu


·       

Prasmes strādāt komandā


·       

Labas sociālās komunikācijas prasmes


·       

Kritiskā domāšana

 
 • Izrāda vēlmi aktīvi iesiastīties
 • Respektē un iestājās par cilvēktiesībām un demokrātiskiem principiem
 • Izrāda pilsonisko aktīvismu un iestājās publiski par demkrātiskām vērtībām
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze