Bēgļu, patvēruma meklētāju, imigrantu, migrantu aizbildnis

Bēgļu, patvēruma meklētāju, imigrantu, migrantu aizbildnis

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Bēgļu, patvēruma meklētāju, imigrantu, migrantu aizbildnis

Bēgļu, patvēruma meklētāju, imigrantu, migrantu aizbildnis
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Bēgļu, patvēruma meklētāju, imigrantu, migrantu aizbildnis
Bēgļu, patvēruma meklētāju, imigrantu, migrantu aizbildnis nosaka spēju iekļaut un strādāt ar RASIM jaunatni un izmantot juridiskāš zināšanas veidot aatbalstošu vidi un atbalsta tīklu šiem jauniešiem 
Mācību mērķi
 • Zināšanas par starptautiskajā un nacionālajām bēgļu un migrantu likumdošanu un tiesībām un aizsardzības sistēmām  patvēŗuma meklētājiem (e.g. ES kopējā patvēruma meklētāju sistēma CEAS)
 • Zināšanas par mītnes zemēm, no kurām ieradušies bēgļi, par galvenajām ticībām konkrētās reliģiskās grupās un kopienās
 • Zināšanas par atbisltošām institūcijām un procedūrām strādājot ar RASIM jaunatni
 • Zināšanas par galvenajām teorijām saistībā ar rasismu un diskrimināciju
 
 • Spēj atpazīt un saprast cilvēciskos zaudējumus, stresu, traumas un post traumatisko sindromu
 • Spēj identificēt riskus un aizsargājošus faktorus
 • Prasmes sniegt konsultācijas un būt kultūrsensitīvam
 • Spēj izveidot atbalstošu sadarbības tīklu bēgļu jauniešiem
 • Spēj veidot anti- rasistiskas san=biedriskās attiecības saistībā ar konkrēto mēŗķa grupu
 
 • Izrāda cieņpilnu attieksmi pret cilvēkiem no citām kultūrām
 • Izrāda empātiju
 • Spēj būt elastīgs domāšanā
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīteMinimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze