Konfliktu vadītājs

Konfliktu vadītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 16, 2018

Konfliktu vadītājs

Konfliktu vadītājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Konfliktu vadītājs
Konfliktu vadītājs darbā ar grupām un atseviškiem cilvēkiem individuāli demonstrē spēju transformēt iespējamo konfliktu konstruktīvā diskusijā un vadīt to līdz miermīlīga risinājuma rašanai, kā arī novērst atriebības iespējamību pēc konflikta. 
Mācību mērķi
 • Pārzina veidus, lai analizētu un raksturotu  konfliktus
 • Pārzina indivīda biogrāfijas, nereti refleksīvos veidus, reaģējot konflikta situācjās
 • Pārzina kā veidot pušu sadarbību, kas atbilst SMART principiem  konflikta risinājumā (specifisks, izmērāms, sasniedzams, reāls un ir ierobežots laikā
 
 • Spēja atpazīt konfliktu un risināt to racionālā, sabalasētā un efektīvā veidā
 • Spēj pārveidot indivīda pozīciju no nespējas / antagonisma uz spēju un toleranci
 • Aktīva klausītaja prasmes
 • Jautājumu uzdošanas un neskaidrību noskaidrošanas prasmes: saredz gan faktus, gan kontraversālos punktus konflikta būtībā
 
 • Atvērta domāšana, pozitīva un atvērta domāšana un citu pieņemšana bez nosodījuma
 • Jutīgs un uzticams, veicinot jauniešos iejūtību un atvērtību
 • Spēja izprast un palīdzēt dalībniekiem izprast vienam otru  un to redzējumu
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram