Teksta profesionālis

Teksta profesionālis

By Zemgale
ieslēgts Jūnijs 5, 2018

Teksta profesionālis

Teksta profesionālis
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Teksta profesionālis
Teksta profesionālis spēj skaidrot un viedot tekstus savā dzimtajā valodā un risināt adminsitratīvus uzdevumus un procedūras, kas saistītas ar projekta plānošanas un īstenošanas jomu. 
Mācību mērķi
 • Pārzina teksta formas un struktūru
 • Pārzin dažādu projektu tehnoloģijas
 
 • Spēj saprast dažādu jomu tekstu ar abstraktām tēmām un izvilt no tiem būtisku vēstījumu
 • Spēj apkopot informāciju no dažādiem avotiem
 • Spēj strukturēt sarežģītas idejas saistošā tekstā
 • Spēj aizpildīt oficiālas pieteikumu anketas projektiem un iesniegumiem
 • Spēj izveidot projekta pieteikumu, izmantojot attiecīgo projektu terminoloģiju
 
 • Izrāda interesi par detaļām
 • Izrāda precizitāti terminu lietojumā
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze