Risku vadītājs

Risku vadītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 18, 2018

Risku vadītājs

Risku vadītājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Risku vadītājs
Risku vadītājs demonstrē spēju identificēt un vadīt riskus (vai iespējamos draudus), kas var ietekmēt jauniešus, jauniešu darbiniekus, jaunatnes darba organizāciju un kopienu, kurā šis darbs notiek 
Mācību mērķi
 • Pārzin riska vadības konceptus
  • Pārzina veidus un stretēģijas risku mazināšana un spēj minimizēt kāda ievainošanas iespējamību
 
 • Spēja ieraudzīt un analizēt riskus
 • Spēj iegūt papildspēkus un ziņot par negadījumu
 • Spēj veidot labi sagatavotu, faktos balstītu krīzes vadības plānu
 • Spēj nodrosināt ātru reakciju/risinājumu krīzes situācijā
 
 • Sniedz atgriezenisko saiti par riskiem, pirms tālākas attīstības
 • Spēj saglabāt mieru un kontroli krīzes situācijā
 

PRASĪBAS:

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze