NFI Programmu izstrādātājs

NFI Programmu izstrādātājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

NFI Programmu izstrādātājs

NFI Programmu izstrādātājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
NFI Programmu izstrādātājs
NFI Programmu izstrādātājs demonstrē spēju radīt, ieviest un vadīt efektīvas neformālāš izglītības programmas 
Mācību mērķi
 • Zināšanas par neformālās izglītības  (NFI) aktivitātēm, kuras notiek ārpus formālās izglītības sistēmas
 • Piemēro didaktiskās metodes un saturu, lai uzlabotu mācīšanās iznākumu jaunatnes izglītošanā
 
 • Spēj noteikt apmācību mērķus
 • Spēj atpazīt iepriekšejās pieredzes un grūtības mērķa grupā, lai  izvēlētos atbilstošākās neformālās izglītības metodes
 • Spēj pielietot plašu spektru neformālo izglītības metožu un aktivitāšu kopumu, piemēram, komandas veidošanas aktivitātes, mazu grupu darbu, izmantot dažādu diskusiju formātus, individual un grupu darba metodes – prezentācijas, iesildīsanās spēles, labo prakšu piemērus u.c. metodes
 • Spēj izvērtēt apmācību iznākumu
 
 • Izrāda proaktīvu attieksmi
 • Spēj būt radošs un pielāgoties
 • Izrāda aizrautību pret grupas dinamiku
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze