Neverbālās komunikācijas komunikators

Neverbālās komunikācijas komunikators

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Neverbālās komunikācijas komunikators

Neverbālās komunikācijas komunikators
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Neverbālās komunikācijas komunikators
Neverbālās komunikācijas komunikators demonstrē spēju uztvert un interpretēt neverbālāš komunikācijas signālus strādājot individuāli vai ar grupām , lai nodrošinātu pēc iespējas labāku mācīšanos un attīstību 
Mācību mērķi

Pārzina neverbālās komunikācijas aspektus (sejas izteiksmes, runas veidus, žestus, ķermeņa valodu, stāju, uzvedību, paradumus, elpas trūkumus un citas ķermeņa reakcijas)

 
 • Spēja izmantot, atpazīt un skaidrot ķermeņa reakcijas neverbālā komunikācijā pieņemamā un saprotamā veidā
 • Spēj pielāgot balss tembru, žestus un sejas izteiksmes  saziņa ar sarunu biedru
 
 • Atvērts kultūru dažādībai
 • Augsta līmeņa empātija
 • Iedvesmo citus veikt pozitīvas attieksmes izmaiņas savā uzvedībā
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze