Nevardarbīgs komunikators

Nevardarbīgs komunikators

By Zemgale
ieslēgts Jūnijs 5, 2018

Nevardarbīgs komunikators

Nevardarbīgs komunikators
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Nevardarbīgs komunikators
Nevardarbīgs komunikators demonstrē spēju izmantot efektīvas komunikācijas tehnikas, kas veicina sadarbību, pašanalīzi un jaunu iemanu apgūšanu strādājot individuāli un grupās 
Mācību mērķi
 • Zināšanas par nevardarbīgām komunikācijas (NVK) metodēm: zināšanas, kā veidot saiknes, kas veicina nesavtīgu savstarpējo sadarbību, dodot un gūstot
 • Zināšanas, kā veidot organizācijas, kas veicina nesavtīgu savstarpējo sadarbību, dodot un gūstot
 
 • Spēj veikt novērojumus bez emocionālās saites izveidošanas attiecībās un spēj novērtēt konkrēto situāciju
 • Spēja komunicēt empātiski bez vainas apziņas, bez aizvainojuma, vainošanas un iebiedēšanas
 • Spēja dalīties ar resursiem, lai ikviens iegūtu
 
 • Spēj izprast savstarpējo saistību starp indivīdiem
 • Spēj un vēlās sadarboties ar citiem, lai nodrošinātu visu iesaistīto vajadzības
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze