Mācīties prasmes veicinātājs

Mācīties prasmes veicinātājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Mācīties prasmes veicinātājs

Mācīties prasmes veicinātājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Mācīties prasmes veicinātājs
Mācīties prasmes veicinātājs demonstrē spēju veicināt citu grupas indivīdu spēju turpināt pašu attīstību un macīties gribu, atbalstot viņus bez pārlieku lielas iejaukšanāš grupas dinamikā 
Mācību mērķi
 • Zina par veidiem labvēlīgas mācīšanas vides nodrošināšanai
 • Pārzin pētniecības metodes un procedūras, lai novērtētu iepriekšējo pieredzi, mācīšanās vajadzību noteikšanu, pieprasījuma noteikšanu, motivāciju un apmācāmā vēlmes
 
 • Spēj atpazīt individuālās vajadzības, šaubas un problēmjomas
 • Spēj palīdzēt apmācāmajam izmantot un attīstīt prasmes, nodrošinot vadību, atgriezenisko saiti un padomu mācību procesā
 • Prasmju veicināšana un vadība/mentorings
 
 • Izrāda sapratni attiecībā uz apmācāmā jūtām un vajadzībām
 • Stiprina apmācāmā neatkarību un ticību to esošajām spējām un potenciālam
 • Spēj būt pacietīgs, empātisks un neatlaidīgds
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze