Jaunatnes darba pētnieks

Jaunatnes darba pētnieks

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Jaunatnes darba pētnieks

Jaunatnes darba pētnieks
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Jaunatnes darba pētnieks
Jaunatnes darba pētnieks demonstrē spēju iegūt informāciju aptaujās un analizēt jauniešu vajadzības, bažas un intreses, izmantojot empīriskās pētniecības metodes 
Mācību mērķi
 • Pārzina jauniešu situāciju, status u sabiedrībā
 • Pārzina jauniešu intereses, bažas un vajadzības
 • Pārzin un zin pielietot empīriskāš pētniecības metodes
 
 • Spēj izmantot un pielietot praksē emīriskās pētniecības metodes, lai aprakstītu jauniešu intereses, vajadzības un izaicinājumus
 • Spēj analizēt dažādu jauniešu grupu, subkultūru vajadzības, izaicinājumus 
 • Spēja demonstrēt pētneicības rezultātus dažādiem sadarbības partneriem
 
 • Izrāda interesi par jaunatnes jautājumiem
 • Demonstrē spēju iedziļināties detaļās,3
 • Spēj būt neitrāls, nenosodošs
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze