Jaunatnes daba metodiķis

Jaunatnes daba metodiķis

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Jaunatnes daba metodiķis

Jaunatnes daba metodiķis
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Jaunatnes daba metodiķis
Jaunatnes daba metodiķis demosntrē spejas izmantot dažādas metodes, kas veicina personisko un social attīstību, kā arī nodrošina jauniešu no dāžādiem sociāliem slāņiem iekļaušanu jaunatnes darbā 
Mācību mērķi
 • Izprot jaunatnes darba pamatus – (definīcijas, darba apjomu, mērķus, iesaistītās puses un vēsturi)
 • Pārzina atbilstošās, attīstību nodrošinošās metodes, izprotot jaunatnes jomas dinamiku un jaunatnes subkultūras pazīmes (e.g. jaunatnes aktivitātes kultūras jomā, iesaistīšanas aktivitātes, kopienas darbu, dzimuma specifiskus jautajumus, izacinājuma izglītību, grupu darbu)
 
 • Spēj atbalstīt jaunatnes darbu ar jauniešiem no dažādiem sociālajiem slāņiem un pieredzēm
 • Spēj izveidot sistēmu jaunatnes darbam (identificējot galvenos risināmos jautājumus, prioritārās jomas un tēmas)
 • Spēj strādāt veidojot aktivitātes, kas nodrošina uzlabojumus jauniešu interesēs
 • Spēj izmantot un pielietot profesionālo uzvedības kodeksu, ētiku un vērtības jaunatnes darbā
 • Spēj izmantot līdzdalības metodes , lai sasnigtu mēŗķa grupu

 

 
 • Izrāda tolerance un cieņpilnu attieksmi pret visiem jauniešiem
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze