Efektīvs izvērtētājs

Efektīvs izvērtētājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Efektīvs izvērtētājs

Efektīvs izvērtētājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Efektīvs izvērtētājs
Efektīvs izvērtētājs demonstrē spēju attīstīt izvēŗtēšanas prakses, lai novēŗtētu un ieviestu atbisltošas izmaiņas darbā ar indivīdiem un grupām 
Mācību mērķi
 • Pārzina izvēŗtēšanas terminoloģiju un definīcijas
 • Saprot dažādas izvēŗtētāju lomas
 • Pārzin izvērtēšaanas metodes
 
 • Spēj izvērtēt uzstādītos mērkus, noformulēt jautājumus, kritērijus un indikatorus
 • Spēj izvēlēties un izmantot atbilstošāko metodoloģiju un pieejas izvēŗtēšanas procesā
 • Spēj analizēt iegūtos datus un komunicēt iegūtos rezultātus atbilstošā veidā
 • Spēja attīstīt un izstrādāt atbilstošu gala izvēŗtēšanas ziņojumu
 
 • Sistemātisks cilvēks, kurš spēj analizēt situāciju un reflektēt par izmantotajām praksēm
 • Izbauda profesionālo attīstību
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze