Anti-radikalizācijas padomdevējs

Anti-radikalizācijas padomdevējs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Anti-radikalizācijas padomdevējs

Anti-radikalizācijas padomdevējs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Anti-radikalizācijas padomdevējs
Anti-radikalizācijas padomdevējs demonstrē spēju strāt ar indivīdiem un grupām jauniešu auditorijās, nodrošinot pretējus narratīvus, kas veicina dažādu uzvedības modeļu attīstību un nodrošina jaunas iespējas, lai izvairītos un veicinātu preventīvas darbī 
Mācību mērķi
 • Atpazīst jauniešu radikalizācijas pazīmes internet un vietējā kopienā
 • Pārzin preventīvas pieejas un metodes pāru un demokrātijas izglītošanā
 • Pārzin dažādas pieejas radikalizēšanās un anti-radikalizēšanās jomās
 
 • Spēj atpazīt signālus un pazīmes tam, kas var novest pie radikalizēšanāš un vai ekstrēmisma gan reālajā dzīvē, gan elektroniskājā vidē
 • Spēja identificēt riskus un aizsargājošos faktorus
 • Spēja izveidot uzticamību un pieņemšanu, atbilstošas konsultācijas un juridisko atbalstu
 • Nepieciešamības gadījumā spēja ziņot par problēmām atbilstošām iestādēm
 
 • Izrāda novērošanas spējas un analītiskas iemaņas
 • Ir spējas nojaust un saprast intuitīvi
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze