Aktīvs klausītājs

Aktīvs klausītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 17, 2018

Aktīvs klausītājs

Aktīvs klausītājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Aktīvs klausītājs
Aktīvs klausītājs demonstrē spēju izmantot aktīvās klausīšanāš spējas, lai iedrošinātu grupu vai individuālus cilvēkus panākt paša risinājumus, nodrošinot neitrālus un drošus apstākļus, kuros notiek sarunas 
Mācību mērķi
 • Pārzina komunikācijas modeļus
 • Pārzina aktīvas klausīšanās tehnikas
 
 • Spēja pievērst uzmanību
 • Spēja pārfrāzēt un apkopot iegūto informāciju no citiem, tajā skaitā emociju skaidrošanas spējas
 • Spēja nodrošināt atgriezenisko saiti bez pārmetumiem
 • Spēja pārfrāzēt informācijuno otra cilvēka un rast konstruktīvu risinājumu
 
 • Skaidri parāda verbālās un neverbālās  zīmes, kas apliecina aktīvu klausīšanos
 • Empātiskums
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze